Відповіді на завдання 17-20. 17.Ніхто з перерахованих персонажів роману Пантелей­мона Куліша «Чорна рада» не уособлює пристосуван­ства заради добробуту.

17.Ніхто з перерахованих персонажів роману Пантелей­мона Куліша «Чорна рада» не уособлює пристосуван­ства заради добробуту.

18. Зайвим у переліку художніх засобів, ужитих Григорієм Сковородою, є гіпербола.

19.Не має відповідників серед перерахованих ідей повість Григорія Квітки - Основ'яненка «Маруся».

20.Усі з перерахованих епізодів є ключовими для творів Івана Котляревського, Тараса Шевченка, Марка Вовч­ка. Зайва в цьому переліку - поема «Катерина».

Інтермедія - це невелика п’єса, яку виконували між актами основної вистави.

Представником полемічної літератури є Іван Вишенський. 23. Ознаки візуальної поезії: незвичайна форма, поєд­нання зорових і слухових елементів, текстовий символ.

Ознаки бурлеску і травестії наявні у творі «Енеїда»-Івана Котляревського.

Відповідь на завдання 25

Роман Івана Багряного «Тигролови» - унікальне явище в україн­ській літературі XX століття. Попри тривалу невідомість у самій Україні, цей роман користувався шаленою популярністю в Європі. Німці купували цю книжку дітям у подарунок.

Тож і мені годі було відірватися від цього захопливого гостросюжетного твору. І, звичайно ж, мене надзвичайно привабив образ головного героя.

Григорій Многогрішний - справжній патріот України, він лю­бить свій народ співчуває його важкій долі. Таку людину в нас зараз рідко зустрінеш. Цей юнак упертий і вольовий, він, зціпивши зуби, витримав жорстоке знущання Медвяна, а таке витримати не кожен зумів би. Медвин боїться Григорія, ненавидить його очі, у яких від­бита гаряча душа сміливого хлопця, і тому катує юнака з особливою жорстокістю.

Григорій прагне життя, гідного людини: «Краще вмерти біжучи, ніж жити гниючи». І якимось дивом хлопець утік, на ходу вистрибнувши з «дракона». Це був вірний стрибок у смерть, однак «сміливі завжди мають щастя», і Григорій здобув щастя і волю як нагороду за пережиті страждання.

Опинившись у Сірків, юнак був дуже вдячний цим людям і не зміг утекти, не попрощавшися з ними, бо душа через те боліла Ми бачимо, що Григорій був порядною людиною. Усе пережите не зламало його, не заплямувало чисте серце.

У ставленні до Наталки бачимо дійсно лицарське пово­дження, про яке мріє, мабуть, кожна дівчина. Багато пере­шкод зустріли юнак і дівчина, але здобули щастя, якого за­слуговували.

У сучасному суспільстві нелегко відшукати таку люди­ну, як Григорій. Тож мене найбільше захоплюють у цьому образі його чисте серце, незламна воля, добра душа, вдяч­ність, готовність померти за Батьківщину, лицарське став­лення до жінки й вірність своїм ідеалам.

ВАРІАНТ №4

1. Пісня «Летять галочки у три рядочки» - частина ве­сільного обряду, знаменує завершення дівич-вечора.

2.Перераховані настанови є частиною Заповідей Божих, поданих у Старому Завіті Біблії.

3. Оспівування свободи як найвищої цінності - провід­ний мотив поезії Григорія Сковороди «De libertate».

4. Іван Вишенський є яскравим представником літера­турної полеміки між прибічниками та супротивника­ми Брестської унії. 5. Верховний бог Олімпу Зевс наказує Енеєві шукати місце для спорудження Рима.

6. П'єса Івана Котляревського «Наталка Полтавка» по­будована за принципами класицизму. Епізод зустрічі Наталки з Петром є кульмінацією твору.

7.Явдоха Зубиха не принесла особистого щастя Микиті Забрьосі, бо була розгнівана на нього, тому одружила його з потворною Солохою.

8. Цей уривок описує крах сотникування Микити Забрьохи.

9. Маркіян Шашкевич, Іван Вагалевич, Яків Головацький - галицькі поети, студенти Львівської семіна­рії, засновники гуртка «Руська трійця».

10. Микола Гоголь талановито відтворив давній обряд ук­раїнського весілля в оповіданні «Вечір проти Івана Купала».

11. Прометей є символом нескореності поневолених наро­дів Російської імперії в поемі Тараса Шевченка «Кав­каз». (Див.: Ткачук М. П. та ін. - С. 267).

12. Тарас Шевченко написав низку творів на мотиви біб­лійних текстів. Серед них - «Ісаія. Глава 35».

13. Надзвичайно спраглим влади, охочим до гетьманської пишності зображений герой роману Пантелеймона Куліша «Чорна рада» Іван Брюховецький.

14. Головним героєм роману Івана Багряного «Тигроло­ви» є Григорій Многогрішний.

15. Автором вірша «Стогін» зі збірки «Спрага на двох...» є поет, який творить у візуальному жанрі, Віктор Женченко.

16. Цей уривок - з поезії Василя Герасим'юка «Жива ват­ра».

17. Не має відповідників серед перерахованих жанрів ро­ман Івана Багряного «Тигролови»

18. Усі з названих творів є новаторськими в українській літературі, окрім повісті Григорія Квітки-Основ'яненка «Конотопська відьма».

19. «Житіє Феодосія Печерського» - частина Києво-Пе­черського патерика - твору орнаментального стилю.

20. Серед наведених прикладів є також рядки з епітетом.


8009659725151990.html
8009739683447705.html

8009659725151990.html
8009739683447705.html
    PR.RU™