Де локалізовані гени, що кодують різні ознаки у випадку справедливості закону незалежного успадкування і випадкового комбінування ознак?

А. В одній xpoмocoмi на відстані 20 морганід

B. В одній хромосомі і тісно зчеплені

C. В різних парах гомологічних хромосом

D. В X-хромосомі

E. В Y-хромосомі

107. Кросинговер проходить:

А. Між неалельними генами гомологічних хромосом

В. Між алельними генами хромосоми

С. Між негомологічними хромосомами

D. Між гомологічними ділянками гомологічних хромосом

Е. Між сестринськими хроматидами хромосоми

У дигетерозиготної особини АВав утворюються гамети тільки двох типів. Як успадковуються ознаки у даному випадку?

А. Незалежне успадкування

В. Неповне зчеплення

С. Проміжне успадкування

D. Успадкування зчеплене із статтю

Е. Тісне зчеплення

У чому полягає правило індивідуальності хромосом?

А. Кожна хромосома складається з двох хроматид

В. Кожна пара хромосом характеризується своїми особливостями

С. Кількість хромосом у ядрах всіх з хроматиди

D. Хромосоми утворюють пари

E. Відстань між генами А і В 5 морганід, між А і С – 15 морганід

Відомо, що відстань між генами А і В 15 морганід, а між А і С – 45 морганід. Яка відстань між генами В і С, якщо гени розташовані в послідовності А В С?

А. 15 морганід

В. 10 морганід

С. 30 морганід

D. 20 морганід

E. 5 морганід

Схрестили дигетерозиготу з рецесивною дигомозиготою, в І поколінні отримали співвідношення дигетерозигот і рецесивних дигомозигот у співвідношенні 1:1. Вкажіть, як успадковуються ознаки?

А. Комплементарно

В. Незалежне успадкування

С. Полімерно

D. Зчеплене успадкування

Е. Епістатично

Скільки груп зчеплення у жінки?

А. 2

В. 1

С. 44

D. 46

E. 23

113. Виберіть, які типи гамет утворюються в особини з генотипом АВав при тісному зчепленні генів:

А. АВ, ав

В. А, В, а, в

С. Аа, Вв

D. Аа, ВВ

E. АА, вв

Якому числу відповідає кількість груп зчеплення живого організму?

А. Диплоїдному набору хромосом

В. Гаплоїдному набору хромосом

С. Кількості ДНК

D. Кількості аутосом

Е. Кількості статевих хромосом

Гени С, V, G локалізовані в одній групі зчепленя. Між генами C і V кросинговер відбувається з частотою 15%, а між V і G - 25%. Яка відстань між генами С та G, якщо гени розміщені у порядку С V G ?

А. 35%

В. 5%

С. 40%

D. 10%

Е. 50%

116. Число груп зчеплення у чоловіка відповідає:

А. 48

В. 23

С. 46

D. 24

Е. 22

117. Хромосомну теорію спадковості сформулював:

А. Т.Х. Морган

В. Дж. Уотсон

С. Г. де Фріз

D. Г. Мендель

Е. В.Йохансен

Скільки типів гамет утворить організм з генотипом АаВвССDD при незалежному успадкуванні?

А. 32

В. 8

С. 2

D. 16

E. 4

Від чого залежить кросинговер?

А. Відстані між генами

В. Відстані між хромосомами

С. Стадії інтерфази

D. Порядку розміщення генів

Е. Дочірніх клітин

У якій кількості (%) будуть утворені кросоверні гамети, якщо відстань між генами А і В цієї пари хромосом становить 10 морганід?

А. 0%

В. 10%

С. 20%

D. 50%

E. 90%

121. Виберіть, які типи гамет утворюються в особини з генотипом KPkP при тісному зчепленні генів:

А. Kk, Pp

В. K, P, k, p

С. KP, кР

D. Kk, PP

E. KK, pp

Гени М, К, А локалізовані в одній групі зчепленя. Між генами М і К кросинговер відбувається з частотою 10%, а між К і А 24%. Яка відстань між генами М і А, якщо гени розміщені у порядку М К А?

А. 30%

В. 17%

С. 34%

D. 14%

Е. 12%

123. Зчеплення генів є відносним (неабсолютним) у зв’язку з:

А. Мутаційними змінами у хромосомах

В. Руйнуванням веретена поділу під час мейозу

С. Обміном генами між негомологічними хромосомами

D. Обміном генами між гомологічними хромосомами

E. Розходженням гомологічних хромосом під час мейозу

124. У якій фазі мейозу проходить кросинговер:

А. Метафазі І

В. Метафазі І

С. Профазі ІІ

D. Телофазі І

Е. І Профазі І

Відстань між генами S і P 8 морганід, між S і R –22 морганіди. Яка відстань між генами P і R, якщо гени розташовані в послідовності S P R?

А. 14

В. 12

С. 30

D. 15

E. 11

Змістовий модуль 3. Методи вивчення спадковості людини

Спадкові хвороби

1. Мутаційна мінливість – це ...(знайдіть правильне продовження):

А. Мінливість, яка має адаптивне значення

В. Мінливість, пов’язана із зміною генотипу

С. Мінливість, яка виявляється одночасноо у більшості особин популяції

D. Мінливість, пов’язана із різноманітністю фенотипів


8008679039765032.html
8008772618085110.html

8008679039765032.html
8008772618085110.html
    PR.RU™