Матеріали для самоконтролю і контролю домашньої самопідготовки студентів до практичного заняття

(підготовчий етап заняття – 15%)

Контрольні питання:

1.Методи визначення ефективноті вентиляції за вмістом СО2 .

2. Види вентиляції приміщень, гігієнічне значення.

3. Кратність обміну повітря, гігієнічне значення.

4. Визначення швидкості руху атмосферного повітря.

5. Роза вітрів, методика її побудови, гігієнічне значення.

Контрольні тести :

1. Кратність повітрообміну – це: а) кількість вентиляційного повітря за 24 години; б) кількість повітря, що припадає на всіх людей присутніх у приміщенні; в) відношення годинного об’єму вентиляційного повітря до кубатури приміщення; г) об’єм вентиляційного повітря; д) відношення площі приміщення до об’єму вентиляційного повітря.

2. Норма об’єму вентиляційного повітря за витяжкою у кімнаті гуртожитку становить (1 м3/год на 1 м2 площі): а) 1; б) 2; в) 3 ; г) 6; д) 9.

3. Роза вітрів - це: а) повторюваність напрямку вітрів за короткий проміжок часу у даній місцевості; б) напрям руху вітрів у навколишньому середовищі; в) графічне зображення повторюваності вітрів в даній місцевості по румбах за тривалий проміжок часу; г) частота вітрів певного напрямку в даній місцевості;

7. Кратність повітрообміну у торговельному залі аптек за припливом (І) і витяжкою (ІІ) становить: а) 1; б) 2; в) 3; г) 4; д) 5.

Тестові завдання:

1. В населеному пункті протягом року спостерігалася така повторюваність вітрів: північний – 50 спостережень, північно-західний і північно-східний – 18 спостережень, східний і південно-східний – 12 спостережень, південний – 6 спостережень, південно-західний і західний – 14 спостережень. Які вітри переважають в даній місцевості?

А. Північні, В. Північно-західні і північно-східні, С. Східні і південно-східні

Д. Південні, Е. Південно-західні і західні

2. У складському приміщенні аптеки для зберігання стерильних матеріалів проводилось визначення кратності повітрообміну протягом деякого часу. Проведеними дослідженнями було встановлено, що кратність повітрообміну за припливом у місяці вересні становила 1,5, у жовтні – 2, у листопаді – 2,5, у грудні – 3, у січні – 4. У якому місяці визначена кратність повітрообміну відповідає гігієнічній нормі?

А.Вересні, В. Жовтні, С. Листопаді, Д. Грудні, Е. Січні

3. При дослідженні вмісту СО2 у повітрі студентських навчальних лабораторій було встановлено, що у 1-й лабораторіі концентрація СО2 становить 0, 06 %, у 2-й – 0,15 %, у 3-й – 0,2 %, у 4-й – 0,3 %, у 5-й – 0,35. У якій навчальній лабораторії вентиляція вважається ефективною?

А. 1, В. 2, С. 3, D. 4, Е. 5

4. У 5-ти палатах терапевтичного відділення визначено об’єм вентиляції на одного хворого: у 1-й – 50 м3, у 2-й – 60 м3, у 3-й – 65 м3, у 4-й – 70 м3, у 5-й – 80 м3. У якій із палат об’єм вентиляції відповідає гігієнічним нормам?

А. 1, В. 2, С. 3, Д. 4, Е. 5

5. Оцінюючи ефективність вентиляції за допомогою кватирок у кімнатах гуртожитку шляхом визначення коефіцієнту аерації, було встановлено , що в першій із обстежених кімнат він становив 1:20, у другій - 1:25, у третій - 1:30, у четвертій - 1:45, у п’ятій - 1:55. В якій із кімнат гуртожитку ефективність вентиляції слід вважати задовільною?

А. Першій, В. Другій, С. Третій, Д. Четвертій, Е. П’ятій

Контрольні задачі:

Задача 1.Об’єм вентиляційного повітря у навчальній лабораторії площею 35 м2 і висотою 3 м становить 248 м3. Визначити кратність повітрообміну.

Задача 2. Розрахувати об’єм лекційної аудиторії, якщо годинний об’єм вентиляційного повітря становить 840 м3, кратність повітрообміну 3.

Навчальні практичні завдання:

(основний етап заняття – 70%)

1. Визначити ефективність повітрообміну за вмістом СО2 за даними ситуаційної задачі.

Задача. Розрахуйте необхідний об’єм вентиляції і кратність обміну повітря в палаті на 6 ліжок, площею 24 м2 і висотою 3 м, якщо концентрація СО2 у приміщенні становить 0,14 %.

2. Визначити ефективність штучної вентиляції за кратністю обміну повітря.

3. За даними ситуаційної задачі побудувати розу вітрів.

Задача.Дані щодо повторюваності вітрів у населеному пункті за останні 10 років становлять: Пн – 13 %, ПнС – 15 %, ПнЗ – 9 %, С – 12 %, З – 16 %, ПдС – 5 %, ПдЗ – 5 %, Пд. – 7 %, штиль – 18 %.

Накресліть розу вітрів та запропонуйте найбільш доцільне місце для розміщення хіміко-фармацевтичного санаторію.


8006457032914841.html
8006538619186245.html

8006457032914841.html
8006538619186245.html
    PR.RU™