СОЦІОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Соціологічна асоціація України (САУ) – всеукраїнська суспільна організація, яка об'єднує вітчизняних і зарубіжних вчених, колективи і установи, що працюють у цій галузі. Раніше, у 1968 – 1990 рр., вона функціонувала на правах українського відділення Радянської соціологічної Асоціації. В сучасному статусі конституйована на установчому з'їзді (червень 1990 р.). З 1993 р. входить у якості колективного члена в Міжнародну соціологічну асоціацію. На IV з'їзді Соціологічної асоціації України (травень 2000) було прийнято нову редакцію статуту САУ, а на V (травень 2000) – обговорювалося та було прийнято професійний кодекс соціолога.

Метою САУ є сприяння розвитку соціології, методологічному і методичному забезпеченню соціологічних розробок, захисту законних інтересів членів асоціації, підвищенню ними професійного рівня і кваліфікації.

Форми роботи: організація і проведення наукових конференцій, семінарів, "круглих столів", міжнародних зустрічей; публікація фундаментальних теоретичних робіт, експертиза конкретних соціологічних проектів, навчальних програм. З моменту відтворення САУ прийнятий Професійний кодекс соціолога України (травень 2004 р.). При сприянні САУ проведено чотири Міжнародні науково-практичні конференції "Діалог української і російської культур" (спільно з Фондом підтримки російської культури в Україні, 1997 – 2000 рр.); "круглі столи": "Суспільство і соціологія на межі третього тисячоліття" (спільно з Інститутом соціології НАН України, березень 1999 р.); "Шляхи консолідації громадянського суспільства в Україні (спільно з Всеукраїнським громадським об'єднанням "Народна солідарність за соціальний захист та взаємодопомогу" та Інститутом соціології НАН України, червень 1999 р.), Перша Всеукраїнська соціологічна конференція "Проблеми розвитку соціологічної теорії" (грудень 2000 р., м. Київ), а також "Теоретичні проблеми змін соціальної структури українського суспільства" (2002 р.); "Трансформація соціальних інститутів та інституціональної структури суспільства" (2003); "Соціальні процеси в Україні" (2004 р.) та інші.

Суспільно-науковою діяльністю Дніпропетровського обласного відділення САУ керує завідуючий кафедрою теорії та історії соціології Дніпропетровського національного університету, д. і. н., професор В.Г. Городяненко. Одним із основних результатів роботи співробітників ДОВ САУ, є відкриття в червні 1999 року Школи молодих соціологів для учнів і студентів області. Діяльність Школи сприяє гармонічній адаптації починаючих соціологів до професіональної науково-дослідницької роботи на соціологічній ниві.

Крім того, створене Дніпропетровське відділення Міжрегіональної Академії наук соціальних технологій і місцевого самоврядування (СНД). Видається науково-методична соціологічна література. Співробітниками ДОВ САУ ведеться гуманітарна діяльність, яка сприяє розвитку соціологічної культури в Дніпропетровському регіоні.

Також необхідно відзначити, що Соціологічна асоціація України відкрита для співробітництва з науковими, дослідницькими, освітніми центрами різних країн, з усіма зацікавленими особами. Спільне історичне минуле, досвід пострадянського реформування, спільність мільйонів людських доль зобов'язують активізувати професійні контакти з колегами Росії, Білорусі, інших країн СНД, а також Балтії.

8.1. СТАТУТ СОЦІОЛОГІЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ[2]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням ІV з'їзду Соціологічної асоціації України

24 травня 2000 року

Загальні положення

1.1. Соціологічна Асоціація України (далі – Асоціація) є всеукраїнською громадською організацією, яка об'єднує вітчизняних, а також іноземних науковців, колективи, установи та організації, що працюють у сфері соціології.

1.2. Асоціація є самостійною юридичною особою з моменту реєстрації в Міністерстві юстиції України, має рахунки в банках, круглу печатку, штампи, відповідні бланки, символіку та іншу атрибутику, зразки якої затверджуються правлінням Асоціації. Символіка реєструється в установленому законом порядку.

1.3. Асоціація представляє та захищає інтереси членів Асоціації в різноманітних установах і організаціях в Україні та за її межами.

1.4. Діяльність Асоціації розповсюджується на територію України.

1.5. Організація є правонаступницею відділення Радянської соціологічної Асоціації в Україні.

1.6. Організація діє згідно з Конституцією України, чинним законодавством та цим Статутом.

1.7. Місцезнаходження керівних органів Асоціації: м. Київ.


8005890546024139.html
8005940059775069.html

8005890546024139.html
8005940059775069.html
    PR.RU™