Http://libr.zxq.net/kulturol/lekc-z-ist-svit-ta-vitch-kult.html

Функціональна класифікація судин

ІІ. Активні фактори

(фактори, пов’язані із скороченням і розслабленням гладеньких м’язів судинної стінки).

Тонус судин –стан постійного скорочення гладеньких м’язових клітин судинної стінки.

Існує 2 компонента тонуса:

1. Нейрогенний тонус –пов’язаний з постійною імпульсацією, яка надходить до судин по симпатичним нервам. Найбільше нейрогенний тонус виражений в судинах шкіри. У серці і головному мозку він відсутній.

2. Базальний тонус – пов’язаний зі спонтанним скороченням гладеньких м’язових клітин кровоносних судин. Найбільше виражений в судинах серця і головного мозку.

I. Судини-амортизатори(компенсуючи судини, судини компресійної камери). Це аорта, легеневий стовбур, великі артерії еластичного типа. Функція: перетворення поштовхоподібного надходження крові у судини на рівномірну течію.

II. Судини-опору(резистивні судини). Це: а) прекапілярні судини опору – кінцеві артерії і артеріоли; б) посткапілярні судини опору – венули.

Функція: створення загального периферичного опору. Ці судини мають велике значення для місцевого кровообігу (змінюють кровопостачання органів, тиск у капілярах), системною кровообігу (змінюють артеріальний тиск, забезпечують перерозподіл крові у судинах).

III. Судини обміну.Це капіляри. Функція: забезпечення обміну речовин між кров’ю і інтерстиційною рідиною.

IV. Судини ємності.Це вени. Функція: депонування крові (до 75% від загального об’єму крові). Значення цих судин: забезпечення депонування крові, забезпечення венозного повернення (зменшення радіуса вен на 3% збільшує в 2 рази венозне повернення, що у 2 рази збільшує хвилинний об’єм серця і артеріальний тиск.

V. Судини перерозподілу.Це:

а) судини-сфінктери (розташовані між артеріолами і капілярами). Ці судини регулюють кількість функціонуючих капілярів у тканині.

б) судини-шунти (артеріовенозні анастомози). Ці судини шунтують рух крові, по них кров іде із артерій у вени, не заходячи у капіляри.

http://reddiplom.org/kult2.htm

Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Навч. посібник. Вид. 2-ге, перероб. і доп./ За ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. – Львів: Світ, 2005. – 568 с. з іл.
8002124874302988.html
8002230676883291.html

8002124874302988.html
8002230676883291.html
    PR.RU™